Monika french brush kolinsky
Monika french brush kolinsky
Monika french brush kolinsky
Monika french brush kolinsky
Monika french brush kolinsky

Monika french brush kolinsky

Regular price $10.00 $7.00 Sale

Monika French Brush Kolinsky FAN SHAPE

Size :10, 12, 14, 16